Zadanie niewykonalne?
Pośpiech
Poplątane myśli
Twoje kolory
Poukładaj swoje sprawy
Relacje z najbliższymi

O psychoterapii

Psychoterapia jest profesjonalną formą pomocy, opartą na metodach kierowania procesami psychicznymi człowieka. Psychoterapia polega na rozmowie, w czasie której terapeuta analizuje problem pacjenta. Zadając odpowiednie pytania kontaktuje pacjenta z jego zasobami, pomaga mu zrozumieć samego siebie a niekiedy zadaje pomocne ćwiczenia lub zadania domowe. Efektem psychoterapii jest ustąpienie lub złagodzenie objawów, z którymi pacjent się zgłasza lub lepsze radzenie sobie z trudną sytuacją, w której się znalazł. Czynnikiem pośredniczącym w tym procesie jest nabywanie przez pacjenta umiejętności np. lepszego radzenia sobie ze stresem, budowania zdrowych relacji z innymi, odczuwania i wyrażania emocji i potrzeb.

Istnieje wiele nurtów w psychoterapii. Każdy z nich ma swoje metody. Niektóre bardziej akcentują przeszłość pacjenta i przyczyny pojawienia się problemów. Inne ukierunkowują pacjenta w głównej mierze na przyszłość i rozwiązanie. W naszym Centrum stosujemy podejście psychodynamiczne i ericksonowskie, w zależności od potrzeb konkretnej osoby.Przydatne linki

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Warszawski Oddział Terenowy PTP

Polski Instytut Ericksonowski

Spis Psychologów Polskich woj. mazowieckiego

Kodeks Etyczno - Zawodowy psychologa

Ustawa o zawodzie psychologa

Terapeuci rekomendowani przez Polski Instytut Ericksonowski