Zadanie niewykonalne?
Pośpiech
Poplątane myśli
Twoje kolory
Poukładaj swoje sprawy
Relacje z najbliższymi

Urszula Borzęcka

Psycholog, terapeutka

Skończyłam psychologię kliniczną na SWPS oraz Podyplomowe Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jestem w trakcie całościowego kursu z psychoterapii organizowanego przez polski Instytut Ericksonowski, atestowanego przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oprócz wymienionych szkół regularnie uczęszczam na kursy i szkolenia stale aktualizując swoją wiedzę i metody pracy.

Prowadzę terapię par, rodzin, indywidualną oraz konsultacje rodzicielskie – także w języku angielskim.

Prowadzona terapia jest poddawana stałej superwizji.

Terapia rodzin:

Na pierwszą sesję zwykle zapraszam oboje rodziców lub opiekunów. Jeśli jest taka konieczność to na kolejne sesje zapraszam także dzieci oraz inne ważne osoby uczestniczące na co dzień w życiu rodziny.

Jeśli jednak na pierwszą sesję przyjdzie jeden rodzic z dzieckiem (do 18 lat) to konieczna jest zgoda na rozmowę z dzieckiem podpisana przez oboje rodziców z numerem telefonu do obojga rodziców (opiekunów prawnych). Druk zgody uzyskasz mailowo po kontakcie telefonicznym ze mną. Nie prowadzę sesji z dziećmi bez zgody opiekunów prawnych.

Spotkania z rodzinami odbywają się co dwa tygodnie i trwają 90 minut. Pierwsze 3-4 sesje służą na zapoznanie się systemem rodzinnym, bieżącej interwencji oraz ustaleniu celu dalszych spotkań jeśli są konieczne.

Prowadzę także konsultacje rodzicielskie, na których omawiamy sposoby radzenia sobie z wychowywaniem dzieci, z trudnościami związanymi z pełnieniem roli rodzicielskiej, wypaleniem rodzicielskim, z kłopotami z nastolatkami i w różnych trudnych sytuacjach, które pojawiają się w życiu rodzinnym. Czas trwania 90 minut.

Kontakt bezpośredni:

519 118 283